Our Members


Honorific
First Name
Last Name
Gender* Member Birth Date* Age*
Mr. Nitin Kumar  Rohilla M 10/08/1995 20
Mr. Nikhil  Mehra M 07/18/1994 21
Mr. Nikhil Kumar Lohia M 06/21/1994 21
Mr. Neetu Sharma M 03/22/1995 21
Mr. Mukesh Kumar M 11/30/1995 20
Mr. Rahul Kumar Digra M 01/23/1995 21
Mr. Nikhil Sharma M 08/14/1997 18
Mr. Masoom  Jain M 11/03/1994 21
Mr. Rajat Singh M 02/03/1996 20
Mr. Rajat Sharma M 11/05/1994 21
Mr. Siddharth Nair M 08/19/1995 21
Mr. Monu  Yadav M 07/01/1995 20
Mr. Aditya Goswami M 11/21/1995 20
Mr. Vishes Kumar Yadav M 08/25/1995 20
Mr. Rahul Bhatia M 07/15/1995 20
Mr. Yogesh Sharma M 10/31/1995 20
Mr. Akash Kumar M 09/02/1996 19
Mr. Bhuvnesh Dewan M 06/15/1995 20
Mr. Nitin  Kumar M 01/15/1998 18
Mr. Mayank Kaushik M 01/19/1996 20
Mr. Sagar Preet Sharma M 03/25/1995 21
Mr. Tarun  Kumar M 07/03/1995 20
Mr. Rohit M 12/23/1996 19
Mr. Kartik Tewari M 10/15/1995 21
Mr. Ankit Verma M 12/19/1996 19
Mr. Vishal Singh M 29/06/1996 19
Mr. Vinay M 22/09/1997 18
Mr. Vishal Yadav M 05/07/1996 19
Mr. Tushar Srivastava M 09/09/1995 20
Mr. Jai Khatri M 23/09/1996 19
Mr. Dhruv M 20/04/1995 21
Mr. Hemant Yadav M 06/10/1996 19
Mr. Vadada Dileep Chand M 12/08/1998 17
Mr. Utkarsh Pallav Singh M 09/07/1996 19
Mr. Akshit Kohli M 09/02/1996 20
Mr. Ujjwal Batra M 09/25/1994 21
Mr. Nikhil Sharma M 03/27/1995 21
Mr. Padamveer Saini M 07/14/1994 21
Mr. Saurab Negi M 08/30/1994 21
Mr. Rijul Prakash M 01/28/1994 21